Ел. системи
Ел. системи
Ел. системи
Основни видове ремонти в ел. системите на автомобила
  • Ремонт или подмяна на стартер 
  • Ремонт или подмяна на алтернатор
  • Смяна на датчици
  • Смяна на стоп машинки 
  • Диагностика и подмяна на акумулатор
  • Ремонт на електроинсталация
  • Поставяне на допълнителни светлини 
  • Ремонт на светлини 
– фарове
- габаритни светлини
- мигачи
- стопове
- интериорно осветление и др.